U°Translation Service: U°OS White Paper in Dutch


U°OS

Blockchain-protocol met Reputatie Systeem

Gebouwd om de standaard te zijn bij het beoordelen van betrouwbaarheid op het web.

Inleiding 

In de opkomende gedecentraliseerde en pseudonieme omgeving van het web, is er behoefte aan spelregels om de betrouwbaarheid te beoordelen van degenen waarmee we te maken krijgen. U°OS is een universeel reputatiesysteem, vertrekkende vanuit een open-source blockchain-protocol. U°OS is ontwikkeld om de standaard te zijn bij het beoordelen van betrouwbaarheid op het opkomende gedecentraliseerde web.

Probleemstelling 

Reputatie is het Ontbrekende Stuk van het Betrouwbare Web

Tegenwoordig worden beschikbare cryptomunten door een gedecentraliseerde omgeving gebruikt om economische relaties te onderhouden. Onze reputatie op het web heeft echter ook een economische capaciteit. Tot nu toe kon deze capaciteit niet volledig worden onthuld omdat er geen spelregels waren om snel, moeiteloos en volledig de betrouwbaarheid te beoordelen van degenen waarmee we te maken krijgen op meerdere online platforms.

De afwezigheid van een universeel en gedistribueerd reputatiesysteem maakt het besluitvormingsproces traag en kostelijk

Volgens het onderzoek van Lene Pettersen beschouwen gebruikers van peer-to-peer platforms de ratingscore als de belangrijkste factor bij het nemen van beslissingen over de vraag of ze al dan niet omgaan met vreemden. Uit de studie bleek echter ook dat platforms ratingcategorieën zelf beheren en wijzigen met de daaruit voortvloeiende gevolgen. Bestaande evaluatiesystemen zijn dus niet volledig betrouwbaar en niet transparant.

Oplossing 

Het reputatiesysteem van U°OS geeft scores aan digitale entiteiten gebaseerd op feedback vanuit het netwerk

Na 1,5 jaar onderzoek en ontwikkeling introduceert het U°OS-team een nieuwe technologie - een open-source blockchain-protocol dat sociale en economische acties vertaalt in reputatie. U°OS brengt het reputatiesysteem naar de peer-to-peer omgeving zonder het gedecentraliseerde en privacy vriendelijke karakter ervan te schenden.

Waardepropositie

Snelheid en kostenefficiëntie voor economische interacties online

Het U°OS reputatiesysteem kan moeiteloos worden geïntegreerd met elke dienst of toepassing zoals betalingssystemen, diensten voor waarde-uitwisseling, sociale platformen, enz. De integratie van U°OS verbetert de gebruikerservaring met competitieve gameplay elementen door de reputatie van digitale entiteiten te onthullen.

De belangrijkste kenmerken van het reputatiesysteem van U°OS zijn:

 • Overdraagbaarheid - het systeem kan worden geïntegreerd in elke andere bestaande applicatie via robuuste API (application programming interface) en OAuth (Open Authorization).
 • Multi-contextualiteit - het systeem is voldoende flexibel om aan een specifieke context te worden aangepast.
 • Transparantie - de blockchain-geregistreerde gegevens laten toe om oorzakelijke verbanden te traceren, waardoor een holistisch beeld ontstaat en het vertrouwen in een digitale entiteit kan toenemen.
 • Gedistribueerd karakter - een algoritmische werking op het openbare grootboek zonder tot een centrale autoriteit te behoren.
 • Gebruikerseigendom - reputatie is onlosmakelijk verbonden met een gebruikersaccount. Controle over beide behoort uitsluitend toe aan een gebruiker door middel van een private sleutel.
 • Privacyvriendelijkheid - gebruikers hoeven hun identiteit niet bekend te maken om het systeem te gebruiken.
 • Veerkracht - het protocol is onveranderlijk en bestand tegen censuur.

Technologie 

Het U°OS netwerkprotocol is gebaseerd op de EOSIO open source code. U°OS neemt hiervan de belangrijkste kenmerken over:

 • Zero fee transacties
 • Accountsysteem
 • WebAssembly-ondersteuning
 • Het uitvoeren van slimme contracten
 • Ondersteuning van munten en tokens

en gaat nog een stap verder met:

 • Sociale transacties
 • DPoI-consensusalgoritme
 • Dynamisch emissie-algoritme

Sociale transacties 

U°OS introduceert een nieuw type blockchain-transacties - sociale. De sociale transactie is een reactie van netwerkdeelnemers op elkaars activiteiten, vastgelegd in een openbaar gedistribueerd grootboek. Naast rekeningsaldo en de bijhorende financiële transacties, gaat U°OS ook uit van sociale interactie, wat een meer holistisch portret creëert van onze digitale identiteit waar we rechtmatige eigenaar van zijn.

De U°Community dApp gebruikt dit soort transacties om te stemmen, inhoud te publiceren en gebruikers te volgen of te vertrouwen - dit is slechts een van de talloze mogelijke use cases voor sociale transacties.

Sociale transacties samen met economische transacties worden gebruikt om het belang° van elke account te bepalen door middel van calculator nodes – de nodes in gemeenschapshanden die berekeningen van de belang°-score uitvoeren en de resulterende scores terug verspreiden naar het netwerk.

Gedelegeerd bewijs van belang

Jij verrijkt het netwerk, het netwerk verrijkt jou

Het DPoI consensus-algoritme integreert de concepten van EOSIO DPoS met het idee dat sociale interacties van nature economische activiteit tussen individuen of organisaties genereren. De consensus wordt bereikt met behulp van afgevaardigden. Afgevaardigden worden gekozen door de netwerkdeelnemers op basis van het belang° van elke kiezer.

Belang° (en dus invloed) van een digitale entiteit voor een netwerk wordt bereikt door de waarde die ze voor anderen produceren, samen met de hoeveelheid van hun aandeel (stake)

Belang° wordt berekend met behulp van de volgende formule:

ri = (1−ωa −ωs)vi + ωaπi + ωsσi

waarbij vi de stake volume-index is, πi de financiële activiteitsindex is, σi de sociale netwerkactiviteitsindex is, en ωa en ωs de gewichtscoëfficiënten zijn die het relatieve belang van elke component van de gebruikersactiviteit bepalen.

Dus, in tegenstelling tot PoW-, PoS- en DPoS-benaderingen, zorgt DPoI voor een grotere invloed op het netwerk voor degenen die de goedkeuring van de gemeenschap hebben verdiend.

Een meer gedetailleerde uitleg over de berekening van Belang° is te vinden in sectie 2.1 van de U°OS Yellow Paper.

Preventie van botnet-activiteiten

Het netwerk maakt gebruik van het NCDAwareRank-algoritme dat rekening houdt met het niveau van integratie van de account in het algemene netwerk, waardoor het systeem wordt beschermd tegen botnetaanvallen. System of trusts, verspreid door de gebruikers van het netwerk, vermeerdert ook het algoritme om imitatie van activiteiten te voorkomen.

Een meer gedetailleerde uitleg is te vinden in paragraaf 2.3 van de U°OS Yellow Paper.

Tokenomics

UOS-tokenmodel en gebruik van resources

LET OP: CRYPTOGRAFISCHE TOKENS BEDOELD IN DEZE WHITE PAPER VERWIJZEN NAAR CRYPTOGRAFISCHE TOKENS OP EEN GELANCEERDE BLOCKCHAIN DIE DE U°OS-SOFTWARE AANVAARDT. ZE VERWIJZEN NIET NAAR DE ERC-20 COMPATIBELE TOKENS DIE OP DE ETHEREUM-BLOCKCHAIN WORDEN VERSPREID IN VERBAND MET DE UOS TOKEN-DISTRIBUTIE.

UOS-tokens vormen de kern van de U°OS crypto-economie. Ze worden op verschillende manieren in het systeem gebruikt:

 • Toewijzen van CPU en bandwidth resources, met behulp van staked tokens. Alleen staked core tokens kunnen worden gebruikt voor de toewijzing van CPU en bandwidth resources.
 • Om andere resources, zoals RAM en opslagruimte, te verwerven en andere vormen van financiële overdrachten uit te voeren via slimme contracten, gebruik makend van unstaked tokens.
 • Om te stemmen voor block producers en calculator nodes. Het aantal staked tokens, eigendom van het account, draagt bij aan het belang° van de gebruiker tijdens het stemproces.
 • Om de belang°-score te verhogen en dynamische emissie te ontvangen. Het aantal staked tokens heeft rechtstreeks invloed op het Belang° en de hoeveelheid dynamische emissie die de gebruiker ontvangt.

Dus, staked core tokens worden gebruikt voor de toewijzing van middelen en spelen een belangrijke rol bij de berekening van emissies en belang°, terwijl unstaked tokens kunnen worden gebruikt bij rechtstreekse overdrachten.

Dynamische emissie

Het algoritme ondersteunt de groei van het netwerk

Dynamische emissie wordt geïntroduceerd om extra liquiditeit te bieden tijdens de groei van het netwerk. Het emissiebedrag bij lancering bestaat uit een miljard protocoltokens, verdeeld over de oorspronkelijke netwerkaccounts om het protocol te starten.

Het U° OS-project implementeert adaptieve emissie. Het emissievolume wordt op vaste tijdstippen berekend, binnen een bepaald tijdsinterval, t0; t1; … ti , waarbij ti+1 = ti+T. Het emissievolume hangt af van de groei van de netwerkactiviteit in de voorafgaande periode T. De indicator Network Belang (Network Importance of NI) beschrijft het totale volume van sociale en economische transacties tussen netwerkdeelnemers en wordt gebruikt als een trigger voor extra emissie. De emissie vindt plaats telkens wanneer NI zijn maximum bereikt. Nieuw uitgegeven tokens worden verdeeld onder de netwerkdeelnemers overeenkomstig hun Belang°.

Dynamische emissie die aan gebruikers wordt toegewezen voor hun sociale en financiële activiteiten motiveert de gebruikers om deel te nemen aan de netwerkontwikkeling, wat dus helpt om een algemene netwerkgroei te realiseren.

Een meer gedetailleerde uitleg van de berekening van de netwerkactiviteit en emissiewaarde is te vinden in de U°OS Yellow Paper in paragraaf 3.2 en 3.3.

Gebruiksvoorbeelden

U°Community

U°Community is de eerste dApp en een gebruiksvriendelijke interface voor U°OS blockchain, gelanceerd in oktober 2018. Gebruikers kunnen met elkaar communiceren, aanbiedingen doen, inhoud publiceren, community’s/organisaties maken en er leiding aan geven, dit alles ondersteund door het U°OS reputatiesysteem.

Aanbiedingen doen

U°Community stelt haar gebruikers in staat om aanbiedingen te doen - een stuk inhoud met een oproep tot actie. Het visuele ontwerp van aanbiedingen kan vrij worden aangepast, het kan tekst, afbeeldingen, links, een countdown of iets anders bevatten, afhankelijk van het specifieke doel van de aanbieding. Het doel zou kunnen zijn om een donatie te vragen, reclame, uitnodiging voor een evenement, directe verkoop, enz. Een reputatiesysteem maakt een snelle verificatie van de betrouwbaarheid van de maker van het aanbod mogelijk, wat het besluitvormingsproces voor ontvangers van aanbiedingen versnelt.

Een voorbeeld van een bestaande aanbieding

Interageren binnen community’s

U°Community stelt mensen in staat om lid te worden van autonome gemeenschappen, discussies te starten of ideeën uit te wisselen over het onderwerp waaraan de gemeenschap is gewijd. Gebruikers zijn vrij om de hiërarchische structuur van de community te organiseren en de community zelf te beheren. Naast het algemene reputatiepercentage worden communityleden gerangschikt op hun reputatie binnen de community, wat een weergave is van hun deskundigheid over het onderwerp.

Inhoud creëren

Alle inhoud gemaakt door U°Community-gebruikers is openbaar en kan door andere gebruikers worden geëvalueerd. Het kan een kort bericht zijn op een gebruikersprofiel, een opmerking op iemand zijn inhoud of een grote publicatie. De reputatiescore van contentgebruikers die hierop reageren heeft een rechtstreekse invloed op de score van de inhoud en de reputatie van de makers. Dit helpt om de inhoudelijke kwaliteit op het platform te ondersteunen en biedt een mogelijkheid om een beloning te krijgen voor waardevolle inhoud door middel van dynamische emissie of het vragen om een donatie.

Een voorbeeld van een bestaande publicatie

Netwerkbeheer

U°Community heeft de functionaliteit om het U°OS-protocol te beheren door te stemmen op Block Producers en Calculator Nodes met de gebruiker zijn belang°.

Integratie in applicaties en diensten

U°OS kan worden geïntegreerd in elk digitaal netwerk, elke toepassing of elke dienst.

E-Commerce

Volgens het BrightLocal-onderzoek vertrouwt 91% van de 18- tot 34-jarigen online klantbeoordelingen evenveel als persoonlijke aanbevelingen. Onder de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden, wees 30% op de authenticiteit van beoordelingen. U°OS biedt peer-to-peer marktdeelnemers een gedistribueerd reputatiesysteem dat het risico op vals spelen door het plaatsen van valse recensies tot een minimum herleidt. U°OS is namelijk voldoende transparant is om de reputatie van de maker van een review en hun eerdere activiteiten op meerdere platforms te traceren.

Social Media

Door de reputatie van zijn leden te onthullen, introduceert het U°OS reputatiesysteem competitieve gameplay-elementen als extra gebruikerservaring op sociale netwerkplatforms. De reputatie van gebruikers op een platform verandert voortdurend, afhankelijk van de feedback van anderen. De reputatie bepaalt het gewicht van hun acties op het platform. Concurrentie om invloed verhoogt gebruikersbehoud, betrokkenheid en LTV (LifeTime Value).

Bedrijfsreputatie

Volgens het onderzoek van Ipsos houdt 87% van de consumenten wereldwijd rekening met de reputatie van het bedrijf bij de aankoop van een product of dienst. Volgens het onderzoek genereert het opbouwen van een goede reputatie een grotere marketing-efficiëntie voor bedrijven. Momenteel werkt het U°OS-team aan de implementatie van het reputatiesysteem voor het bedrijfsleven.

Community-beheer

U°OS biedt een toolset voor het besturen van community’s die ook van toepassing kunnen zijn op de infrastructuur van slimme of private steden. De stemkracht kan worden vastgelegd in een slim contract van een community en kan worden gebaseerd op de reputatiescore. Er wordt bestuurd door verkozen afgevaardigden en er is rechtstreekse stemming over eventuele voorstellen: transacties namens de gemeenschap, initiatieven, wijzigingen of verbeteringen.

UOS Token Distributie

Totaal circulerende aanbod:
1 000 000 000 UOS

Seed Round — 100M UOS

Private Ronde — 200M UOS

IEO — 100M UOS

Community Distributie — 200M UOS

Advies, Block Producers, Ambassadeurs — 100M UOS,

Ontwikkeling van de gemeenschap — 100M UOS,

Distributed Community Foundation — 100M UOS

Team — 100M UOS

Roadmap

Q3 2017 – Q2 2018

 • DPoI Research Phase
 • Transaction Activity Index Algorithm Research
 • Dynamic Emission/Inflation Algorithm Research
 • Social Layer Representation on the Blockchain Research

Q3 2018

 • Social Transaction Type Implementation
 • Importance° Algorithm Research
 • Importance°-Based Dynamic Emission Algorithm v. 2.0
 • Social Activity Index Algorithm Research
 • Activity Calculator Nodes

Q4 2018

 • Public Code Release
 • Importance° Algorithm Implementation
 • Public Testnet Launch
 • Dynamic Emission Algorithm Implementation
 • Importance° Voting for Block Producers

Q1 2019

 • Improvement Proposal System
 • Activity Calculator Node Candidates

Q2 2019

 • Distributed Trust/ID System
 • EOSIO Storage
 • U°OS Wallet
 • Block Explorer

Q3 2019

 • Account Profile Storage on Blockchain
 • Content Storage on Blockchain
 • Account Detailed Importance API

Q4 2019

 • Mainnet Launch
 • Security Audit

Q1 2020

 • Core Token Economic Model Update
 • External Widgets

Q2 2020

 • UAuth dApp Authorization System
 • DAC/DAO Management Interface

Q3 2020

 • DEX

Q4 2020

 • Native Desktop Apps

Links

U°OS website
U°Community Platform
U°OS Yellow Paper
U°OS GitHub Repository
U°OS Block Explorer
Current Block Producer candidates 

Referenties

BrightLocal (2018) Local Consumer Review Survey.

https://www.brightlocal.com/research/local-consumer-review-survey/

IPSOS (2017) HOW REPUTATION AND TRUST AFFECT PURCHASE DECISIONS AND MARKETING EFFICIENCY.

https://reputation.ipsos-mori.com/how-reputation-and-trust-affect-purchase-decisions-and-marketing-efficiency/

Pettersen, L. (2017) Rating mechanisms among participants in sharing economy platforms. First Monday, Volume 22, Number 12 - 4 December 2017

Photo by Markus Spiske on Unsplash